Město České Budějovice

Klenotem Českých Budějovic je jejich historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy.. 

Náměstí Přemysla Otakara II.

Patří k nejkrásnějším náměstí v České republice. Má čtvercový tvar o rozměrech 133 x 133 metrů a rozloze 1 ha, ze všech stran je lemováno barokními měšťanskými domy s loubími. V jeho středu se nachází barokní Samsonova kašna z 18. století se sochou Samsona zápasícího se lvem. Nedaleko kašny je v dlažbě zasazen tzv. bludný kámen, na jehož místě stávala ve středověku šibenice.

Historická radnice

Nejnápadnějším objektem je budova barokní radnice na náměstí Přemysla Otakara II postavená mezi lety 1727 - 1730 podle plánů schwarzenberského knížecího stavitele A. E. Martinelliho na místě starší renesanční radnice a dvou sousedních domů. Její průčelí je bohatě zdobené a na atice jsou umístěny sochy čtyř ctností v nadživotní velikosti: Moudrost, Opatrnost, Statečnost a Spravedlnost.

Černá věž

Nepřehlédnutelná dominanta města byla se svými 72 metry do nedávné doby nejvyšší stavbou ve městě. V minulosti sloužila jako zvonice a hláska. Z jejího ochozu je nádherný výhled na celé Budějovice a nejbližší okolí. Věž má celkem 5 zvonů, z nichž největší má jméno Bumerin (r. 1723 – hmotnost necelé 3,5 t) a nejmladší Budvar (r. 1995) V těsném sousedství se nachází barokní chrám sv. Mikuláše ze 17. století.

Stavba Černé věže proběhla v létech 1549-1577. Renesanční věž plnila úlohu strážní věže a zvonice. Celková výška věže je 71,9 m. Uvnitř věže se nachází 5 zvonů, největší z nich je Bumerin (rok 1723, hmotnost 3429 kg). Další zvony jsou Marta, Oktáva, Maria a nejmladší je Budvar (rok 1995, hmotnost 1100 kg), který zvoní denně poledne. Ve výšce ochozu je hodinový stroj (rok 1892). Po vystoupání 225 schodů je z výšky 45,67 m nádherný pohled na České Budějovice a okolí.

Ubytování v Třeboni v soukromí si můžete zarezervovat zde: rezervace

Třeboň je vzdálená od Českých Budějovic 25,5 km, cestou můžete navštívit Lišov nebo si projít stezku v horníckém městě Rudolfov

Kontakty

PROŽIJTE POHODOBÝ POBYT V TŘEBONI

 

Věřím, že naše ubytování v Třeboni v soukromí přispěje k hezkým vzpomínkám na vaši dovolenou v Jižních Čechách.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout