Borovany

První zmínka o Borovanech je z r. 1186, v r. 1564 se poprvé hovoří o městečku, které se městem stalo až v r. 1973. Od poloviny 13. stol. bylo v majetku landštejnské větve Vítkovců, později Rožmberků.

V r. 1455 založen klášter augustiniánů, jeden z prvních, které v Čechách vznikly v pohusitských válkách. V r. 1785 byl klášter zrušen a prelatura upravena Schwarzenberky na zámek. Bývalé klášterní objekty dominují Žižkovu náměstí; v nedávné doběbyly opraveny. Součástí kláštera je pozdně gotický kostel Navštívení P. Marie s věží a presbytářem z 18. stol.
Domy na náměstí jsou ukázkou zástavby venkovského městečka, spojují v sobě prvky vesnické i městské architektury. Malebný celek však narušily v minulých letech demolice a necitlivé přestavby.
Zajímavostí je též malý soukromý skanzen železné opony s ukázkami zátarasů, ostnatých drátů,strážní věží a dalších atributů státních hranic z let 1950–90. Expozice je součástí nově otevřené naučné stezky "Totalita rozděluji", která na šestikilometrovém okruhu s devíti zastávkami představuje historii sousedských vztahů s Rakouskem. Na její trase se mj. seznámíte s pohraničním opevněním ze 30. let 20. stol

Prohlídka klášterního muzea nabízí:
* Středověký borovanský klášter – dějiny, architektura, umění
* Poutní místa v okolí s plastikami z křížové cesty v Římově
* Lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora
* Expozice církevních oděvů
* Kostel Navštívení Panny Marie
* Barokní zbožnost – škapulířové bratrstvo a Škapulířová kaple
* Obrazy ze sbírek Jihočeské Alšovy galerie
* nová expozice církevních ornátů

Otevírací doba:
Květen a říjen: dle telefonické objednávky – minim. 5 osob
Červen a září: úterý – sobota 9 – 16 hod.
Červenec a srpen: úterý – neděle 9 – 17 hod. (vždy v celou hodinu)

Rezervace prohlídek:
Informační centrum města Borovany – zámek
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Tel.: 387 001 351 nebo 356, e-mail: info@borovany-cb.cz

Při návštěvě Borovan můžete podniknout nenáročný cyklovýlet krásnými lesy na Borovansku, velmi oblíbené se staly borovanské slavnosti začátkem léta s názvem Borůvkobraní.

Při cestě do Borovan můžete navštívit:

Borovany se nachází 18 km od našeho ubytování v Třeboni.


Zvětšit mapu

Kontakty

PROŽIJTE POHODOBÝ POBYT V TŘEBONI

 

Věřím, že naše ubytování v Třeboni v soukromí přispěje k hezkým vzpomínkám na vaši dovolenou v Jižních Čechách.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout