Komorní a chrámový sbor FENIX

   (od 3.11.2010 pod názvem Fenix - spolek pro vokální a komorní hudbu) působí při farním katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově (Praha 2) od r. 2005 díky spolupráci s páterem ThDr. Jiřím Svobodou.

     V souladu s tímto posláním se věnuje převážně duchovní polyfonní tvorbě kratšího a středního rozsahu i náročnosti a výběrově též světským skladbám vhodným k vystupování na hradech a zámcích.

     Při bohoslužbách sbor zpívá z výšin karlovského kůru doprovázen Ing. Karlem Vítkem na tamější varhany (z dílny Bedřicha z Telče, 1733), na koncertech buď „a cappella“ čili bez doprovodu nebo s doprovodem elektrických varhan. Opakovaně vystupuje ve spolupráci s píseckým instrumentálním souborem Fautores Flautae (um. vedoucí Václav Holub).

     Od září 2009 zkoušel sbor se sbormistrem Dr. Romanem Michálkem. Má za sebou několik vystoupení na zámku, v kostele a ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni, koncerty v Písku, Nových Hradech, Kostelním Vydří a LIdéřovicích, účast na Noci kostelů v Praze a osu činnosti tvoří pravidelné koncerty na Karlově. V současné době vede dvánáctičlenný sbor sbm. Andrea Hora Krausová.

Kontakty

PROŽIJTE POHODOBÝ POBYT V TŘEBONI

 

Věřím, že naše ubytování v Třeboni v soukromí přispěje k hezkým vzpomínkám na vaši dovolenou v Jižních Čechách.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout