Výstava Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu

5. října 2014 uplynulo 100 let od smrti Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. S jeho osobou se mohou návštěvníci detailněji seznámit na zámku v Třeboni, kde je o něm připravena výstava.

Výstava je v říjnu k vidění během klasické návštěvní doby, v listopadu a v prosinci pouze ve speciálních termínech a během vánočních prohlídek.

Výstava Adolf Josef ze Schwarzenbergu

Výstava s prozaickým názvem Adolf Josef ze Schwarzenbergu přibližuje osobnost knížete skrze jeho osobní i umělecké předměty, které se zachovaly ve sbírkách zámků Český Krumlov, Třeboň a Hluboká. Pozornost upoutá například skleněný košík, který dostal se svou manželkou Idou, rozenou z Liechtensteinu ke zlaté svatbě v roce 1907. Naopak oslavu jeho osmdesátých narozenin připomíná těžítko z kamene, jehož vrchní strana imituje rozpraskanou kůru stromu. K vidění jsou také vojenské kabáty, archivní fotografie, portréty nebo ocenění za jeho hospodářskoučinnost.

Adolf Josef ze Schwarzenbergu (1832–1914) patří k významným osobám rodu. Veřejnosti asi nejznámější událostí, vážící se k jeho osobě, je zlatá svatba, kterou oslavil se svou manželkou Idou, princeznou z Liechtensteinu, v červnu 1907 na zámku Hluboká. Po celý svůj život se věnoval lesnímu hospodářství, zakládal pivovary, lihovary, cukrovary nebo sýrárny. Zajímal se o historii i archeologii, podporoval péči o zachování historických památek a dokonce nechal postavit pomník připomínající popravu Záviše z Falkenštejna na Hluboké. Přátelil se s Františkem Palackým a působil též jako poslanec na sněmu království českého. Mezi lidmi byl oblíben i pro své skromné vystupování a osobitý smysl pro humor. Přestože zemřel na svém nejmilejším sídle v Libějovicích, pohřeb se konal v Třeboni.

Výstavu doplňují dva panely, které nastiňují Adolfův životopis, jeho každodenní život, osobní i vojenské zájmy nebo kulturní a politickoučinnost v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Výstavu připravila ve spolupráci se správou SZ Třeboň PhDr. Ludmila Ourodová z českobudějo­vického Národního památkového ústavu.

Výstava je součástí prohlídkového okruhu Soukromá schwarzenberská apartmá. Do 2. listopadu 2014 je možno tuto trasu navštívit denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (poslední prohlídka začíná v 15.15). Správa zámku však nabízí možnost shlédnout druhou prohlídkovou trasu včetně výstavy také během listopadu a prosince a to vždy v úterý ve 14 hodin pouze v sudých týdnech – 11. 11., 25. 11, 9. 12.

Další skvělou příležitostí k návštěvě budou vánoční prohlídky Vánoce na zámku s knížetem Adolfem Josefem, které budou probíhat od 27. do 30. 12. 2014 od 14 do 19 hodin.

V úterky během lichých týdnů v listopadu a prosinci bude od 14 hodin naopak zpřístupněna první prohlídková trasa Rožmberské renesanční interiéry – 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

Kontakty

PROŽIJTE POHODOBÝ POBYT V TŘEBONI

 

Věřím, že naše ubytování v Třeboni v soukromí přispěje k hezkým vzpomínkám na vaši dovolenou v Jižních Čechách.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout